งานประชุมวิชาการ 2nd SiERAS Conference 2024 ลงทะเบียนได้วันนี้-15 มิ.ย. 2567

สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd SiERAS Conference 2024 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการฟื้นตัวเร็วหลังการผ่าตัดแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกคณะ ฯ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟื้นตัวเร็วหลังการผ่าตัดทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการสู่งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการที่เป็นเลิศระดับสากล 

ลงทะเบียน วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567
คลิก>> https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3282/TH/32502

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 414 1228, 02 419 9554 หรือ E-mail : siriraj.bdteam@gmail.com