สัปดาห์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 “กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค” ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. 2567

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 “กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรมภายในงานพบกับ...
**นิทรรศการการดูเเลสุขภาพด้วยศาสตร์การเเพทย์เเผนไทย
**เวทีเสวนาการดูเเลสุขภาพด้วยศาสตร์การเเพทย์เเผนไทย
**กิจกรรมการประกวด หัวข้อด้านการเเพทย์เเผนไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า)
        - การประกวดโครงงาน
        - การประกวดวาดภาพ                                                                                                                       
        - การประกวดเเต่งกลอน