ขอเชิญชวนบุคลากรศิริราช เข้าร่วม “โครงการปลดล็อกพลังบวกภายในตนเอง” (Unleash Inner Positivity) รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 17 พ.ค. 67

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้าร่วม “โครงการปลดล็อกพลังบวกภายในตนเอง” (Unleash Inner Positivity) รุ่นที่ 11 เพื่อเข้าใจพื้นฐานการสร้างหัวใจความเป็นมนุษย์ เรียนรู้การสร้างความตระหนักรู้ภายในตนเอง (Self-Awareness) ทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับความหลากหลายของมนุษย์ได้อย่างสันติสุขตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช (SiTAM) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่ค้างคืน และมีรถรับ-ส่ง)

**รับจำนวน 30 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

**บุคลากรคณะ ฯ สามารถเข้าร่วมการโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2567  คลิก>> https://forms.gle/mSLW5WApF9ED2jdA7 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คลิก>> https://forms.gle/6bVptFknusEzpXJm8

หมายเหตุ : มีการติดตามผล ในวันที่ 19 กรกฎาคม และ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อเข้าอบรมครบทั้ง 4 วัน จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ SivWORK

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิศรา , คุณฐิตา โทร. 0 2419 8607