ขอเชิญบุคลากรศิริราชสมัครเข้าร่วมโครงการ "อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 9 พ.ค. 2567

งานคุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญบุคลากรศิริราชสมัครเข้าร่วมโครงการ "อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" ระยะเวลาอุปสมบทหมู่ : ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2567 (15 วัน) ณ อุปสมบท - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กทม. จำวัด - วัดพระยายัง กทม.

จำนวนที่รับสมัคร : บุคลากรชาย ทุกประเภทการจ้าง จำนวน 73 คน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
หมายเหตุ : 
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการต้องให้ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติในใบสมัคร
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอนุมัติไม่ถือเป็นวันลา และไม่เสียสิทธิ์การลาอุปสมบทกับคณะฯ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคณะฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ : งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 โทร. 02 419 9435
คลิก>>ดาวน์โหลดใบสมัคร