กิจกรรม สื่อสารองค์กร "ชวนคุย"

งานสื่อสารองค์กร เชิญชวนบุคลากรศิริราช ร่วมกิจกรรม สื่อสารองค์กร "ชวนคุย" ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช