เชิญชวนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ในโครงการ "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระมหากษัตราธิราช และผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย"

งานคุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ในโครงการ "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระมหากษัตราธิราช และผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย" นำการปฏิบัติโดย พระปลัดสมภาร สมภาโร, ผศ. ดร. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กทม. คณะ 10 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

**เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่แต่ละท่านสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเข้าปฏิบัติฯ ตลอดทั้งวัน
**การแต่งกาย :  ชุดนักเรียน/นักศึกษา, ชุดปฏิบัติงาน, ชุดสุภาพ
**สำหรับนักศึกษาแพทย์ สามารถเก็บแต้ม AT ได้ตามชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02 419 9294