กิจกรรม “Healing Drama” โดย กลุ่มมะขามป้อม เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 18 เม.ย. 67 หรือจนกว่าจะเต็ม

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องมาดูแลตัวของเราเอง กับ โครงการ Healing the Healer (เยียวยาใจผู้ดูแล) กับกิจกรรมในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกิจกรรมกลุ่มของบุคลากรคณะ ฯ โดยงานคุณธรรมและจริยธรรม และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนให้คุณมาลองใช้เทคนิคการละครเพื่อการเยียวยา ทำให้เข้าใจตนเอง และคลี่คลายปมในใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็น “นักแสดง” ในกิจกรรม “Healing Drama” โดย กลุ่มมะขามป้อม ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

ผู้สนใจสมัคร คลิก>> https://forms.gle/LeMAXj3CABPr4r2S6  
(สมัครได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 หรือจนกว่าจะเต็ม)
ติดตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คลิก>> https://forms.gle/bGdPq4QrD9oVwRZEA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...
- นางสาวบงกช ประทุมพันธุ์ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02 419 9435 / 089 812 2919
- นางสาวอาทิตยา แซ่จัง  งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02 419 9435 / 082 784 0522