การประชุมงาน Interdepartmental Conference หัวข้อ ตุ่มน้ำพอง หายากแต่หายได้

ภาควิชาตจวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมการประชุมงาน Interdepartmental Conference ครั้งที่ 8/2567 หัวข้อ ตุ่มน้ำพอง หายากแต่หายได้ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 09.00 น. เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting

>>คลิกลงทะเบียน<<