การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงองค์กร ENTERPRISE RISK MANAGEMENT"

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะ ฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษมาร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกัน ในการฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงองค์กร ENTERPRISE RISK MANAGEMENT" ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1N4F0EtAaOKrUQtnieBIqE_EGBV1ryZuBlfs9GKN3uCc/viewform?edit_requested=t ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณณัฐพร โทร. 02 419 8749-50