การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคำถามวิจัย (Research Question) ประจำปี 2567 ลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้ - 31 มี.ค.67

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคำถามวิจัย (Research Question) ประจำปี 2567 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2567
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 และ 202 ตึก SIMR ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งเเต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67 
คลิก>> https://forms.gle/uj3ipBEnQrPqDhCk7