ขอเชิญร่วมงาน 107 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช ระหว่าง 1 - 2 เม.ย. 67

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 107 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2567 ณ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
**วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 12

เวลา 09.00 น. - พิธีสงฆ์ 
เวลา 11.00 น. - พิธีมอบรางวัล เเละ พิธีมอบประกาศนียบัตร
เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารร่วมกัน

**วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 
เวลา 08.00 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 107 ปี ศัลยศาสตร์ 
เวลา 08.30 น. - การบรรยายเรื่อง "ERAS"
เวลา 09.30 น. - งานประชุมวิชาการ 107 ปี ศัลยศาสตร์  หัวข้อ “Faster. Better. Safer. (FBS)”

คลิกลงทะเบียน