กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day ประจำปี 2567 "Good Sleep Good Life" นอนดี ชีวีมีสุข ระหว่างวันที่ 14 - 15 มี.ค.67

ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวันนอนหลับโลก World Sleep Day ประจำปี 2567 "Good Sleep Good Life" นอนดี ชีวีมีสุข ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-13.00 น.ณ โถงศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช 

กิจกรรมภายในงานพบกับ...
- นิทรรการให้งความรู้เกี่ยวกับโรคการนอนหลับ
- เวทีเสวนาการให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
- Mini Concert
- บูธจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการนอนหลับ