กิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มี.ค. 67

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยสาขาวิชาวักกะวิทยา ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2567 “ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา” ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2567 ณ โถงอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช 
กิจกรรมภายในงาน...
- การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต
- บริการตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคไต
- การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคไต อาทิ การเลือกใช้ยา การเลือกอาหาร 
- การจำลองวิธีการฟอกไต
- คำเเนะนำการปลูกถ่ายไต

คลิกคูรายละเอียดเพิ่มเติม