เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 22 เม.ย. 67

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 25677 รอบที่ 2 ใช้คะแนน A-Level 3 วิชา (ไทย, อังกฤษ และสัมคม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2567 คลิกดูรายละเอียดเเละสมัคร


การสมัครรอบที่ 2 จำเป็นต้องมีคะแนนสอบ A-Level
**ถ้าหากไม่มีคะแนนสอบ A-Level จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพราะเนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- อายุ 17-30 ปีบริบรูณ์
- รับวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. เทียบเท่า ม.ปลาย (รับทุกแผนการเรียน)
- เกรดเฉลี่ยสะสม  2.00เป็นต้นไป
- มีคะแนน A-Level 3 วิชา (ไทย, อังกฤษ และสัมคม)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN
? เรียน 1 ปี ? มีหมวก
? เรียบจบบรรจุเข้าทำงานในโรงพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
? ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
 สอบถาม โทร. 02 419 6465 / 02 419 6466 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.)