กิจกรรม "วันต้อหินโลก"

ภาควิชาจักษุวิทยา โดย สาขาวิชาโรคต้อหิน ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันต้อหินโลก" ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

กิจกรรมภายในงาน...พบกับ เวทีเสวนาให้ความรู้ การเเสดงนิทรรศการโรคต้อหิน การตรวจคัดกรองต้อหิน

เเละเชิญชวนร่วมแชะ & เเชร์ รับของที่ระลึก โดยการ Post ผ่าน Facebook เเละ Instagram เปิด Post เป็นสาธารณะ พร้อมติดHashtag #ต้อหินภัยเงียบ #คัดกรองต้อหิน