งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 หัวข้อ Bridging the Gap: Innovations and Translations in Pharmacology ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 67

ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมกับ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญอาจารย์เเพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 หัวข้อ Bridging the Gap: Innovations and Translations in Pharmacology ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ฯ

เปิดรับผลงานวิจัยทั้ง Abstract และ Full paper จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และหมดเขตการลงทะเบียนแบบ Early bird วันที่ 1 เมษายน 2567

สามารถลงทะเบียน คลิก>> http://www.thaipharmacology.org/?page_id=1130

ดูกำหนดการประชุม คลิก>> https://bit.ly/pco45