งานประชุมวิชาการ "Controversial Issues in Head, Neck and Breast (Before Board Examination)

การประชุมวิชาการ “Controversies in HeadNeck and Breast Surgery”

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์เฟลโลว์ และศัลยแพทย์ทั่วไป เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "Controversial Issues in Head, Neck and Breast (Before Board Examination) ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช (รูปแบบการประชุม แบบ ON-SITE)

>>คลิกลงทะเบียน<<  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณอาทิยา ธรรมสาลี, คุณจุติพร เอี่ยมจุ้ย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 02 419 8073 , 02 419 8016