เปิดรับสมัครบุตรของบุคลากรศิริราช ที่มีอายุ 3 – 11 เดือนเข้ารับบริการเลี้ยงดูในรอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2567  รับสมัครวันนี้ - 12 มี.ค. 67

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช เปิดรับสมัครบุตรของบุคลากรศิริราช ที่มีอายุ 3 – 11 เดือนเข้ารับบริการเลี้ยงดูในรอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2567 

คุณสมบัติ
1. เป็นบุตรของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. บุตรอายุ 3 – 11 เดือนเกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
3. บุตรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

สมัครในระบบออนไลน์ตั้งเเต่วันนี้ - 12 มีนาคม 2567  ได้ที่  www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare/

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช อาคารหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ประตู 9)
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 - 14.00 น. โทรศัพท์ : 02 419 5722 , 02 419 7626