ขอเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ในโครงการ "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระมหากษัตราธิราช และผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย" 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยงานคุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ในโครงการ "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระมหากษัตราธิราช และผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย" นำการปฏิบัติโดย พระปลัดสมภาร สมภาโร, ผศ. ดร. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กทม. คณะ 10 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

**ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่แต่ละท่านสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเข้าปฏิบัติฯ ตลอดทั้งวัน
**การแต่งกาย :  ชุดนักเรียน/นักศึกษา, ชุดปฏิบัติงาน, ชุดสุภาพ
**สำหรับนักศึกษาแพทย์ สามารถเก็บแต้ม AT ได้ตามชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02 419 9294