ขอเชิญร่วมกิจกรรม SiNTC Monthly Innotech Talk 2024 "Creative MediaWorkshop (Basic)"

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม SiNTC Monthly Innotech Talk 2024
 "Creative MediaWorkshop (Basic)"
ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 21 มีนาคม 2567  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอุดมโปษะกฤษณะ ตึกสยามินทร์ ชั้น 12

>>คลิกลงทะเบียน<<  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siriraj Surgical Innovation Center