กิจกรรมการฝึกทักษะความจำ (Memory TrainingProgram) ประจำปี 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะความจำ (Memory TrainingProgram) ประจำปี 2567 รอบที่ 2 วันที่ 10, 17, 24 และ 31 เดือนพฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ทุติยะโพธิ์ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 3  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

>>ลงทะเบียน คลิก<<