กิจกรรมการฝึกทักษะความจำ (Memory TrainingProgram) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะความจำ (Memory TrainingProgram) ประจำปี 2567 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ทุติยะโพธิ์ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 3  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

- รอบที่ 1 วันที่ 2, 9, 16 และ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 
- รอบที่ 2 วันที่ 10, 17, 24 และ 31 เดือนพฤษภาคม 2567 

 
>>ลงทะเบียน คลิก<<