เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งเเต่วันนี้ - 4 ม.ค. 67

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 74 
รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
รับสมัคร Online ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 66 - 4 ม.ค. 67 (สมัครผ่านช่องทาง Online เท่านั้น!!)
สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://www.sieduit.org/pn.siriraj/
คุณสมบัติทั่วไป
? อายุรพหว่าง 17- 30 ปี
? จบการศึกษา ม.6/ปวช./กศน. เทียบเท่า ม.ปลาย (รับทุกแผนการเรียน)
? เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครรอบ Portfolio "แนบเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น"
   1.  รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมเเว่นตา พื้นหลังสีฟ้า)
   2.  สำเนาบัตรประชาชน  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
   3.  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
        - สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใช้เกรดเฉลี่ย 4-5 เทอม
        - สำหรับนักเรียนที่จบศึกษาแล้วใช้เกรดเฉลี่ย 6 เทอม
   4. แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่เกิน 10 หน้า)
คุณสมบัติ(เพิ่มเติม) สำหรับประเภททายาทบุคลากร  
     -หนังสือรับรองการเป็นทายาท  (ดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์รับสมัคร)
     -หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด
 เอกสารทุกฉบับต้องแนบเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น!!
 ในส่วนของสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง!!!

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร...   รบกวนผู้สมัครทุกท่าน แปลงไฟล์ และเซฟ นามสกุลไฟล์ตามที่กำหนดเท่านั้น!! เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน
    แปลงไฟล์ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ให้ถูกต้อง 
     **รูปภาพ ใช้นามสกุลไฟล์ > (jpg.)
     **เอกสารทุกฉบับ และ แฟ้มสะสมผลงาน ใช้นามสกุลไฟล์ > (pdf.) 
    เอกสารที่สำเนาต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนอัพโหลดเอกสาร 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 419 6465 หรือ Facebook : โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช