การบรรยายพิเศษและเสวนา ในงาน "ศิริราช คณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน (สากล)

ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ การบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และเรื่องการประเมิน ITA โดย ท่านณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อดีตคณะกรรมการ ปปช. และท่านทวิชาติ นิลกาญจน์ คณะกรรมการ ปปช.  ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ทั้งนี้หากท่านติดภารกิจ ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ได้ด้วยการส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ นโยบายการไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) มายังวิทยากรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ถ่ายทอดสด ตั้งเเต่เวลา 12.20 น. ผ่าน...
Facebook : งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
IPTV : https://iptv.mahidol.ac.th/portal/
SiBN : https://www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อส่งคำถาม
1. ลิงก์ส่งคำถาม
>> https://forms.gle/66EGK5QZqkN6Q3qh9

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
2. ลิงก์เข้าร่วมงานฯ
>> https://forms.gle/hCkwsiHCpmbmphfi7

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร.02 419 9435