กิจกรรมวันดินโลก "ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"

"วันดินโลก" วันที่ 5 ธันวาคม 2566 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดินโลก "ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน สามารถชมนิทรรศการวันดินโลกได้ตั้งแต่ วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-17.00น. ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

กิจกรรมภายในงาน
- รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- รับฟังบรรยายพิเศษเนื่องในวันดินโลก โดย คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จ ฯ และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน
**พิเศษสุด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเท่านั้น รับของที่ระลึกสบู่สารสกัดว่านสาวหลง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง
1.สามารถร่วมกิจกรรมหน้างาน ได้ที่ ณ ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รับจำนวนจำกัด 36 ท่านเท่านั้น
2.ร่วมรับชม Live ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช