“โครงการ วัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร” ครั้งที่ 3 สำหรับบุคลากรศิริราช ตั้งเเต่ 5 ม.ค.-23 ก.พ. 66

งานคุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วม “โครงการ วัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร” ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

**เปิดรับสมัคร จำนวน รอบละ 45 คน ตั้งเเต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2566

**ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก>> https://65054bbfae51b.site123.me

วัน  เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ครั้งที่ 1   วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567         เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
ครั้งที่ 2   วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567       เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
ครั้งที่ 3   วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567       เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
ครั้งที่ 4   วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567       เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
ครั้งที่ 5   วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567      เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
ครั้งที่ 6   วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567      เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
ครั้งที่ 7   วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567    เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
ครั้งที่ 8   วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567    เวลา 07.00 น. – 18.00 น.

กำหนดการ
เวลา 06.45 น. ลงทะเบียน หน้าตึก SIMR
เวลา 07.00 น. ออกเดินทางจาก โรงพยาบาลศิริราช ไปยัง “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง” ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารว่างตอนเช้าบนรถ
เวลา 09.30 น. เดินทางถึง “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง” อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 09.45 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ”
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารครัวร่มไม้
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปยัง พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 13.10 น. แวะเยี่ยมชม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” (หลวงพ่ออู่ทอง)
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปยัง กทม. และแวะซื้อของฝากร้านเอกชัยสาลี่ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
เวลา 18.00 น. ถึงโรงพยาบาลศิริราช โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 99294