การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2024 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ก.พ. 67

ภาควิชาอายุรศาสตร์ กำหนดการประชุมวิชาการ SirirajMedicine Conference 2024 ในหัวข้อ Update in Internal Medicine ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่  Website: https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3243/TH/32199
พิเศษค่าลงทะเบียน
- ราคา early bird = 3,500 บาท (ลงทะเบียนภายใน 15 มกราคม 2567 เท่านั้น)
- ราคาปกติ = 4,000 บาท (ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-6 ก.พ.2567)
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเก็บคะแนน (เฉพาะผู้มาประชุมแบบ onsite เท่านั้น)
?? CME
?? CPE 
=========================
ติดต่อสอบถาม: คุณวีรนุช ยึนประโคน
โทร. 02 419 8801, 02 419 7769 ต่อ 108
E-mail: vee_cheeze2530@hotmail.co.th