งานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ศิริราชลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 “ศิริราชลอยกระทงชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลศิริราช

กำหนดการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ภายใต้แนวคิด “ศิริราชลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


ภาคเช้า (การประกวดกระทง)
ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

07.00 น.              - ลงทะเบียนประกวดประดิษฐ์กระทง (ทีมละไม่เกิน 8 คน)
                             มี 2 ประเภท ได้แก่ “ประเภทสวยงาม” และ “ประเภทความคิดสร้างสรรค์”
08.00 - 12.00 น. - ประกวดประดิษฐ์กระทง
                             ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องดูแล และทำ ความสะอาดสถานที่ก่อนนำ กระทงส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตัดสิน ภายในเวลา 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. - กรรมการให้คะแนนตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง

ภาคบ่าย (การประกวดนางนพมาศ และแต่งกายงาม)
ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

10.00 – 12.00 น. - ลงทะเบียนประกวดนางนพมาศ และลงทะเบียนประกวดแต่งกายงาม
                             (สามารถส่งผู้แทนภาควิชา/หน่วยงาน ที่มิใช่ผู้ลงประกวดมาลงทะเบียนแทนได้)

ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

12.00 น.          - ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ และแต่งกายงาม
                         สามารถนั่งพักคอยภายในห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก ๗๒ ปี ชั้น 1
                       - เพลินเพลงจากศิลปินรับเชิญ
13.00 น.          - ประธานกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิด
13.10 น.          - ประกวดแต่งกายงามแบบชาย และ แต่งกายงามแบบหญิง
13.50 น.          - ชมการแสดง / ฟังเพลงไพเราะ จากศิลปินรับเชิญ
14.05 น.          - ประกาศผลการประกวดประดิษฐ์กระทง
                         ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัล
                       - ประกาศผลแต่งกายงามชายและแบบหญิง พร้อมมอบรางวัล
14.20 น.          - ประกวดนางนพมาศ รอบที่ 1
                       - เดินโชว์และแนะนำ ตัวเองสั้น ๆ คนละไม่เกิน 30 วินาที
15.15 น.          - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
                       - ประกาศคะแนนจากการโหวตด้วยธงสี / คฑา (ครั้งที่ 1)
15.30 น.          - ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ (เข้ารอบ 10 คน)
                          พร้อมเดินโชว์และแสดงความสามารถพิเศษ (คนละไม่เกิน 3 นาที)
                          เพื่อให้คณะกรรมการให้คะแนนในรอบที่ 2
16.30 น.          - ฟังเพลงเพราะ ๆ (ช่วงที่ 1) จากศิลปินรับเชิญ
                       - ประกาศคะแนนจากการโหวตด้วยธงสี / คฑา (ครั้งที่ 2)
17.00 น.          - ประกาศผลการประกวดนางนพมาศรอบ 5 คนสุดท้าย (ขึ้นเวที 10 คน)
                       - ผู้เข้ารอบ 5 คน พร้อมเดินโชว์ จากนั้นตอบคำถามทีละ 1 คน
17.15 น.          - ประกาศคะแนนจากการโหวตด้วยธงสี / คฑา
                       - ฟังเพลงเพราะ ๆ (ช่วงที่ 2) จำนวน 3 เพลง จากศิลปินรับเชิญ
                         * จะปิดการโหวตหลังจากจบเพลงแรก เพื่อรวบรวมคะแนนสรุป
                         * หลังจากจบเพลงที่ 3 จะจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมโหวตนางนพมาศผ่านทาง
                           Facebook : งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษศิริราช
17.30 น.          - ประกาศผลตำแหน่ง “ขวัญใจศิริราช” และ “ผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ”
                         * จับรางวัลผู้โชคดีภายในงาน
17.35 น.          - ประธานกล่าวปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน

กิจกรรมการประกวด ดังนี้

1.ประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงาม  และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
2.ประกวดนางนพมาศ 
3.ประกวดแต่งกายงามตามวัฒนธรรมไทย (แบบชาย-หญิง) 

ไม่จำกัดเพศและอายุ สำหรับการประกวดทุกประเภท

ขอเชิญภาควิชา / สถานฯ /ศูนย์ฯ และหน่วยงานในสังกัดคณะฯ ร่วมส่งใบสมัครการประกวดทุกประเภท (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา) ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566

ลิ้งค์สำหรับ Download รายละเอียด กติกา และใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1qtPxp4W7GTY8u41uDDL-vR_2TdPy0PDO?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 
โทร. 9 6911-12, 9 7653, 9 7655 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 – 16.00 น.)


 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด