งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก "World Stroke Day 2023"

กิจกรรมภายในงาน - เวทีความรู้ประชาชน จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ใน รพ.ศิริราช - การจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา - บูธจัดแสดงให้ความรู้ประชาชนจากหน่วยงานใน รพ.ศิริราช - กิจกรรมแจกของที่ระลึกต่าง