ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน "เรื่อง "Heart Fail Self Care" ผ่าน Facebook : งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช

         ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน "เรื่อง "Heart Fail Self Care" โดย นายสุรศักดิ์ มุลศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช  
         สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : Youtube : หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคเเละส่งเสริมสุขภาพ