ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “กิจกรรมSiDM support group”

ขอเชิญผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวาน ญาติ และผู้ดูแลผู้เป็นเบาหวาน รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมทำ “กิจกรรมSiDM support group” ใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่าน APPlication Zoom

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการสเเกนQRcode หรือ แอดเพื่อน Line ID : @sidmcenter
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02 419 9568