พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะฯ กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

        กำหนดการ 

        พิธีทำบุญตักบาตร
        เวลา 06.50 น.
  - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงานพร้อมกัน
                                 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
        เวลา 07.00 น.  -  ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงานร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 99 รูป
                                -  ประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                - พระสงฆ์อนุโมทนา
                                - ประธานกรวดนา
                                - ประธานกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาพระสงฆ์

        พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
        เวลา 07.30 น.  - ประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                               - ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ แล้วถวายความเคารพ
                              - ประธานกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล
                              - ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา
                              - เสร็จพิธี