ขอเชิญร่วมงาน "ศิริราช คือ ชีวิต ชีวิต เพื่อ ศิริราช" กตเวทิตาจิต ๘๔ ปี ศาสตราจารย์ พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

        เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร ครบ 7 รอบ ในเดือนกรกฎาคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรศิริราชเเละผู้สนใจ เข้าร่วมงาน  "ศิริราช คือ ชีวิต ชีวิต เพื่อ ศิริราช" กตเวทิตาจิต  ๘๔ ปี ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชแพทยาลัย เวลา 13.00 - 15.30 น. โรงพยาบาลศิริราช

        **ขอความกรุณางดดอกไม้เเละของขวัญ ท่านสามารถร่วมบริจาคเข้า "กองทุนปรับปรุงตึกกายวิภาคศาสตร์  D4199" ได้ที่ บูธศิริราชมูลนิธิ บริเวณงาน