ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน “ศิริราชห่วงใย คนไทยสุขภาพดี” (กิจกรรมภาคประชาชน) ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิ.ย. 66

        งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ศิริราชห่วงใย คนไทยสุขภาพดี” (กิจกรรมภาคประชาชน) เนื่องในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2566 (SiCMPH 2023) ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 – 15:00 น. ณ โถงอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

        กิจกรรมภายในงาน ท่านจะได้พบกับ... ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพมาหาคำตอบได้ในงานนี้ ฟรี!!!

         - เวทีกิจกรรม : ผสานองค์ความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน (health Integration)  พบหลากเรื่องราวเพื่อดูแลตนเองและคนที่คุณรัก
        - บูธกิจกรรม : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน (health Innovation) นำเสนอนวัตกรรมสร้างสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยจากหลายหน่วยงาน 
        - นิทรรศการ : คนไทยห่างไกล Fake NEWS เลือกเชื่อ เลือกใช้ เลือกแชร์ (health Information) แนะแนวทางคัดเลือกข้อมูลสุขภาพ ก่อนเชื่อและบอกต่อ โดยนำข่าวปลอมของศิริราชมาเป็นกรณีศึกษา
        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแผนผังความสนุกเพื่อสุขภาพที่คุณต้อง check-in เพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย