กิจกรรมศิริราชปฏิบัติบูชาถวายแด่พระมหากษัตราธิราช และผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

        งานคุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมศิริราชปฏิบัติบูชาถวายแด่พระมหากษัตราธิราช และผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช