โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนรูปแบบ new normal เรื่อง "ดูแลเล็บเท้าอย่างไร ให้ห่างไกลแผล"

        หน่วยการพยาบาลด้านป้องกันโรคเเละส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนรูปแบบ new normal เรื่อง "ดูแลเล็บเท้าอย่างไร ให้ห่างไกลแผล" โดย นางสาววรนิษฐ์ วุฒิอนันต์นิธิ พยาบาลวิชาชีพหน่วยผ่าตัดเล็กและ
ชะแผล
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ผ่าน Facebook Live 

        รับชมผ่าน Facebook Live ที่ Facebook งานสร้างเสริมสุขภาพ  คลิก>>https://www.facebook.com/healthpromotionsiriraj

        ดูย้อนหลังผ่าน Youtube : หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ