ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารสุข (HTA workshop 2023) ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ย. 66

        หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ ร่วมกับ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่มีความสนใจทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารสุข (HTA workshop 2023) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงพัฒนาศักยภาพและความสามารถผ่านการฝึกปฏิบัติ อันนำไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย และความสามารถในการกำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำบรรยายโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 – วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sirirajconference.com (รหัส 66139) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิติกานต์ โทร. 02-419-2639 อีเมล pitikarn.phu@mahidol.edu

หมายเหตุ : 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์มาด้วยตนเอง 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ (CME) และเภสัชกร (CPE) ได้