พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

        กำหนดการ
พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา 06.50 น. - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงานพร้อมกัน
                        ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เวลา 07.00 น. - ประธาน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมงานร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป
                       - ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                       - พระสงฆ์อนุโมทนา
                       - ประธานกรวดน้ำ
                       - ประธานกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาพระสงฆ์
                       - เสร็จพิธี


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 07.30 น. - ประธานถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
                       - ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ แล้วถวายความเคารพ
                       - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
                       - ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา
                       - เสร็จพิธี