งานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. –2 มิ.ย. 2566

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยงานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม –2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 17.15 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช