กิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

        ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 ภายใต้คาขวัญประจาปี พ.ศ.2566 : Our Nurses. Our Future. "พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา"  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบางกอกน้อย