ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงาน SiCOE FORUM 2023 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เม.ย. 66

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน SiCOE FORUM 2023 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ 135 ปี หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศศิริราช จึงมีกำหนดจัดงาน SiCOE FORUM 2023 ในหัวข้อ Together is POWER

ในวันที่ 24-28 เมษายน 2566 เชิญพบกับนิทรรศการความเป็นเลิศและกิจกรรมเวทีเสวนาความรู้สู่ประชาชน ที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราชทั้ง 17 ศูนย์ และเบื้องหลังการรักษาที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลศิริราชมากยิ่งขึ้น ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และบริเวณโถงศาลาศิริราช 100 ปี 

ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการความเป็นเลิศและเวทีเสวนาความรู้สู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ได้รู้จักศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับโรคต่างๆ ทั้ง 17 ศูนย์ COE อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาและการดำเนินงานของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการบริหารจัดการภายในศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 28 เมษายน 2566 พิธีมอบรางวัลแก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา

นอกจากนี้ยังมี
- เวทีเสวนาความรู้ทางการแพทย์ 
- กิจกรรมร่วมสนุกภายในบูธพร้อมของรางวัลแจกอีกมากมาย 
- เพลิดเพลินกับดนตรีบรรเลงในสวน 
- ร้านจำหน่ายสินค้าและช้อนไข่การกุศล 
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานฟรีวันพุธที่ 26 เม.ย. 66
- ลุ้นรับบัตรส่วนลดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลด 50% จากกิจกรรมภายในบูธ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
- เก็บภาพความประทับใจกับ photobooth แถมรับภาพฟรีทันที!!
.
ทั้งนี้ ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงาน SiCOE FORUM 2023 ผ่านทางเพจคลิก>> Facebook : SirirajPR  และคลิก>> SiBN