“โครงการปลดล็อคพลังบวกภายในตนเอง” (Unleash Inner Positivity) รุ่นที่ 4 รับสมัครจั้งเเต่วันนี้ - 28 เม.ย.66

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากรศิริราช เข้าร่วม “โครงการปลดล็อคพลังบวกภายในตนเอง” (Unleash Inner Positivity) รุ่นที่ 4 เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานการสร้างหัวใจความเป็นมนุษย์ เรียนรู้การสร้างความตระหนักรู้ภายในตนเอง (Self Awareness) เพื่อให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตร่วมกับความหลากหลายของมนุษย์ได้อย่างสันติสุขตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
**รับสมัครจำนวน 30 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 เมษายน 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 98607           

ลงทะเบียนคลิก>> https://forms.gle/tTeNhXuVNA4sCdmn7