ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ขอพร ทำบุญ งาน "ศิริราชสงกรานต์ สุขเบิกบานเต็มหัวใจ สร้างกุศลเป็น "ผู้ให้" งามอย่างไทยด้วยความดี" ระหว่างวันที่ 10 - 12 เม.ย. 66

        ขอเชิญบุคลากรศิริราช ร่วมเเต่งกายงามแบบไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ขอพร ทำบุญ ในงาน "ศิริราชสงกรานต์ สุขเบิกบานเต็มหัวใจ สร้างกุศลเป็น "ผู้ให้" งามอย่างไทยด้วยความดี" ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2566 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช