โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนรูปแบบ new normal เรื่อง "การสำลัก จัดการได้ ง่ายนิดเดียว"

        หน่วยการพยาบาลด้านป้องกันโรคเเละส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนรูปแบบ new normal เรื่อง "การสำลัก จัดการได้ ง่ายนิดเดียว" บรรยาย โดย นางสาวเรวดี เรืองศรี พยาบาลวิชาชีพ หน่วยการพยาบาลต่อเนื่อง งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

        รับชมผ่าน Facebook Live ที่ Facebook งานสร้างเสริมสุขภาพ  คลิก>>https://www.facebook.com/healthpromotionsiriraj

        ดูย้อนหลังผ่าน Youtube : หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ