โครงการ “อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรขั้นสูง) ประจำปี 2566” เปิดลงทะเบียน ตั้งเเต่วันนี้ - 30 มิ.ย.66

        ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดโครงการ “อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรขั้นสูง) ประจำปี 2566” (Update Diabetes Management and Holistic Care 2023 : Advancecourse) สำหรับบุคลากรภายในและภายนอกคณะ ฯ ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings 

ค่าลงทะเบียน 
Early bird ถึงวันที่ 31 พ.ค. ลงทะเบียนและชำระเงิน
ONSITE 3,500 บาท 
(Early bird ราคา 3,000 บาท) 
รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่ง
ONLINE 2,200 บาท 
(Early bird ราคา 2,000 บาท)
สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ลงทะเบียนฟรี (จำนวนจำกัด)

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
คลิก>>ลงทะเบียนออนไลน์
ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม และหน่วยคะแนน CME 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เบาหวานศิริราช (คุณธาวินี) โทร. 02 419 9568-9 ต่อ 105 หรือ E-mail : sidmcenter@gmail.com