การประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2566 “10th AnnualSiriraj Anesthesia Conference: Ultrasound in Anesthesia” ระหว่างวันที่ 30 - 31 มี.ค. 2566

        ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2566 หัวข้อ “10th AnnualSiriraj Anesthesia Conference: Ultrasound in Anesthesia” สำหรับวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        สำหรับการอบรมเเบ่ง ดังนี้

        - การอบรมเชิงปฏิบัตินานาชาติ pre-congress : 2nd International point of care ultrasound workshop ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4 
        - การบรรยาย congress: Ultrasound in anesthesia ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และห้องประชุม201-202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2
       ลงทะเบียน คลิก>>https://sites.google.com/view/anesthsiriraj
       ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรานี เเละ คุณชุติมณฑน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  โทร: 02-419-9297 ต่อ 201/101 , E-mail: sirirajanes@gmail.com