กิจกรรม THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : sirirajpr

        ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 ร่วมสร้างความตระหนักเเละเห็นความสำคัญการเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ "Happy healthy aging สูงวัย สุขภาพดี มีความสุข"  ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.15 - 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช    
        ชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : sirirajpr คลิก>> https://www.facebook.com/siriraj