“ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15”

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เริ่มปล่อยตัว ณ บริเวณ รพ.ศิริราช ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป 

       สำหรับบุคลากรและนักศึกษาศิริราช : สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับบุคลากร (Si , SiPH , GJ) และนักศึกษาศิริราช เท่านั้น !!! เปิดรับบัตรคิว : ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด 2,500 คิว) ณ สถานที่รับสมัคร : โถงคณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
       หลักฐานการสมัคร : ต้องนำบัตร ID Card บุคลากรและบัตรประชาชนของบุคลากรหรือนักศึกษาผู้สมัคร
(กรณีสมัครแทน ต้องนำบัตร ID Card บุคลากรและบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนามาด้วย) ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ แจกบัตรคิว 1 ท่านได้ไม่เกิน 5 คิว

        สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถสมัครออนไลน์ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.runlah.com ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  อัตราค่าสมัคร ฮาล์ฟมาราธอน 850 บาท มินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ 550 บาท  บัตร VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท รวมผู้เข้าร่วมทุกประเภท 11,000 คน
        หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” โทร. 0 2419 9981, 0 2419 9983, 0 2419 8967 หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : ศิริราช   เดิน-วิ่งผสานชุมชน