การบรรยาย งาน SiCOE Talks ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Empowering Brand Value in Healthcare”

เสริมสร้างศักยภาพ การสร้างแบรนด์บนความเชื่อมั่น ด้วยทฤษฎี และกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในวงการ Healthcare 
.

SiCOE-SET ขอเรียนเชิญทุกท่าน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เข้าร่วมการฟังบรรยาย งาน SiCOE Talks ครั้งที่ 1 กับหัวข้อ “Empowering Brand Value in Healthcare” 
.

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรปริญญาโท ด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเจ้าของเพจ อัจฉริยะการตลาด 
.

แล้วพบกัน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 หรือ ชมสดพร้อมกันผ่านทาง SiBN
.

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ :https://sirirajhospitalootd.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8J8SILJ4BBhy6Dc หรือ สแกน QR Code บนโปสเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02-414-1869, 02-414-1870 
.

หากไม่อยากพลาดการจัดบรรยายในครั้งต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SICOE: Siriraj Integrated Center of Excellence
#SiCOESET #SiCOE #SiCOETalks #TogetherisPOWER #Marketing #อัจฉริยะการตลาด