งานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 66

        ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-9435